قیمت گذاری سیم کارت همراه اول شما ، فقط در چند دقیقه!

 

  • قیمت گذاری سیم کارت فقط برای سیم کارت ۰۹۱۲ همراه اول تهران خواهد بود.
  • سیم کارت های سایر اپراتورها قیمت گذاری نخواهد شد.
  • در برخی موارد کارشناسی قیمت سیم کارت زمان بیشتری خواهد برد.

 

تکمیل فرم قیمت گذاری سیم کارت