سیم کارت ۰۹۱۲ کد 0 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۰ تهران

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09192020833

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:شرح و نوع رند سیم کارت:
10 9 8 7 006 09123/900/000خرید سریع و آنلاین 


ترتیبی خاص
*صفر آخر مجازی است*
66 48 013 0912539/000خرید سریع و آنلاین 


سایر
43 78 003 0912579/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر
53 78 003 0912579/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر
16 33 006 0912589/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر
1 8 1358 0 0912599/000خرید سریع و آنلاین 


تاریخ تولد
2 8 1358 0 0912599/000خرید سریع و آنلاین 


تاریخ تولد
3 8 1358 0 0912599/000خرید سریع و آنلاین 


تاریخ تولد
4 8 1358 0 0912599/000خرید سریع و آنلاین 


تاریخ تولد
6 8 1358 0 0912599/000خرید سریع و آنلاین 


تاریخ تولد
7 8 1358 0 0912599/000خرید سریع و آنلاین 


تاریخ تولد
9 8 1358 0 0912599/000خرید سریع و آنلاین 


تاریخ تولد
48 4 5 6 00 0912650/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر ، ترتیبی
49 4 5 6 00 0912650/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر ، ترتیبی
647 0030 0912665/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر
657 0030 0912665/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر
643 0030 0912695/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر
653 0030 0912695/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر
22 456 00 0912699/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر،ترتیبی
33 456 00 0912699/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر،ترتیبی
661 0030 0912750/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر
662 0030 0912750/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر
665 0030 0912750/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر
667 0030 0912750/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر
668 0030 0912750/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر
437 0913 0912835/000خرید سریع و آنلاین 


پله ای ، کدینگ
4 5 6 0030 0912890/000خرید سریع و آنلاین 


دوصفر ، ترتیبی
12 08700 0912962/000خرید سریع و آنلاین 


هزاری
12 08900 0912962/000خرید سریع و آنلاین 


هزاری
17 08700 0912962/000خرید سریع و آنلاین 


هزاری
19 08900 0912962/000خرید سریع و آنلاین 


هزاری
31 36 035 0912985/000خرید سریع و آنلاین 


سه پله
32 36 035 0912985/000خرید سریع و آنلاین 


سه پله
39 36 035 0912985/000خرید سریع و آنلاین 


سه پله
31 63 063 09121/390/000خرید سریع و آنلاین 


جفت جفت ، رند خاص
34 63 063 09121/390/000خرید سریع و آنلاین 


جفت جفت ، رند خاص
35 63 063 09121/390/000خرید سریع و آنلاین 


جفت جفت ، رند خاص
37 63 063 09121/390/000خرید سریع و آنلاین 


جفت جفت ، رند خاص
38 63 063 09121/390/000خرید سریع و آنلاین 


جفت جفت ، رند خاص
39 63 063 09121/390/000خرید سریع و آنلاین 


جفت جفت ، رند خاص
931 0912 09122/900/000خرید سریع و آنلاین 


تکرار کد
932 0912 09122/900/000خرید سریع و آنلاین 


تکرار کد
934 0912 09122/900/000خرید سریع و آنلاین 


تکرار کد
00 6789 00 09122/900/000خرید سریع و آنلاین 


ترتیبی خاص
*صفر آخر مجازی است*

 

سیم کارت 0912 کد 0 از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد. کد 0 در حال حاضر جدیدترین کد 0912 همراه اول محسوب می شود.

قیمت سیم کارت کد 0 به تومان است.

کلیه خطوط 912 کد 0 همراه اول مربوط به استان تهران می باشد.(جهت تشخیص سیم کارت 0912 تهران از شهرستان آموزش تصویری زیر را با دقت مشاهده نمایید)