سیم کارت ۰۹۱۲ کد 3 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۳

 

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :
09192020833

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)شرح سیم کارت:نوع رند :
14 63 349 09121/660/000کارکردهسایر
30 60 319 09123/800/000کارکردهده دهی
4006 394 09123/200/000کارکردههزاری
021 91 32 09122/850/000صفر مخابراتیکد پایین ، کدینگ
63 20 385 09121/690/000کارکردهسایر
94 58 387 09121/660/000کارکردهسایر
993 85 39 09121/660/000کارکردهسایر
45 76 384 09121/660/000کارکردهسایر
82 61 357 09121/660/000کارکردهسایر
87 41 379 09121/660/000کارکردهسایر
62 27 387 09121/660/000کارکردهسایر
89 36 395 09121/660/000کارکردهسایر
78 85 349 09121/660/000کارکردهسایر
22 87 349 09121/660/000کارکردهسایر

 

قیمت سیم کارت کد 3 به تومان است.