سیم کارت 0912 کد 4 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۴

 

همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09192020833

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)شرح سیم کارت:نوع رند :
92 67 405 09121/290/000کارکردهکد پایین
2100 430 09123/250/000در حد صفرهزاری
48 49 497 09122/950/000صفر مخابراتی(فعال نشده)پله ای ، جفت
88 69 490 09122/490/000صفر مخابراتی(فعال نشده)سایر
29 95 425 09122/430/000صفر مخابراتی(فعال نشده)پله ای
7 450 429 09122/390/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
8 450 429 09122/390/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
234 97 42 09122/350/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری ، ترتیبی
31 95 425 09122/250/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ،پله ای
81 947 42 09122/190/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
8005 443 09122/170/000کارکردههزاری
124 26 49 09122/100/000صفر مخابراتی(فعال نشده) گفتاری

 

سیم کارت 0912 کد 4 صفر و کارکرده تهران در دهه ۸۰ از سوی همراه اول عرضه شد ، سیم کارت های کد ۴ از کدهای میان رده سیم کارت ۰۹۱۲ است که قیمت پایه آن از ۱ میلیون تومان است.

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ صفر و کارکرده در نمایندگی همراه اول محبی…

قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ به تومان است.