سیم کارت ۰۹۱۲ کد 4 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۴

 

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :
09192020833

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)شرح سیم کارت:نوع رند :
51 98 423 0912990/000کارکردهسایر
80 20 494 09122/390/000کارکردهده دهی,پله ای
38 707 48 09121/190/000کارکردهسایر
61 93 415 09121/150/000کارکردهسایر
64 98 487 0912990/000کارکردهسایر

 

قیمت سیم کارت کد 4 به تومان است.