سیم کارت ۰۹۱۲ کد 4 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۴

 

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :
09192020833

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)شرح سیم کارت:نوع رند :
124 26 49 09122/100/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
43 595 42 09122/450/000صفر مخابراتی(فعال نشده)پله ای،گفتاری،ترتیبی از اخر
7 450 429 09122/390/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین ، گفتاری
27 95 425 09122/390/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین

 

قیمت سیم کارت کد 4 به تومان است.