سیم کارت ۰۹۱۲ کد 5 | خرید سیم کارت همراه اول کد ۵

 

 

تماس ثابت:

02144297606 
02144296306 
02144200265

تلگرام :
09192020833

 

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)شرح سیم کارت:نوع رند :
39 92 516 0912990/000کارکردهکد پایین
579 1 529 09122/190/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین،گفتاری
90 16 534 09122/100/000صفر مخابراتی(فعال نشده)کد پایین
89 26 526 09121/950/000در حد صفرکد پایین،ده دهی، جفت
48 21 556 09121/850/000صفر مخابراتی(فعال نشده)سایر
21 27 584 09121/250/000کارکردهپله ای
85 32 540 09121/050/000فروخته شدسایر
68 90 539 09121/050/000کارکردهسایر
831 77 59 0912990/000کارکردهسایر
842 861 5 0912990/000کارکردهگفتاری

قیمت سیم کارت کد 5 به تومان است.