تعریف انواع سیم کارت

سیم کارت ها به 3دسته اصلی تقسیم می شوند: 1.سیم کارت دائمی 2.سیم کارت اعتباری3.سیم کارت دیتا

تعریف سیم کارت دائمی:

سیم کارت دائمی همان طور که از نامش پیداست مشترک میتواند بصورت دائمی و بدون نیاز به شارژ اعتبار از آن استفاده نمایید. و هزینه مکالمات خود را بصورت ماهیانه بصورت قبض پرداخت می نماید. این نوع سیم کارت ها در صورت عدم استفاده صلب امتیاز نخواهد شد و مشترک می تواند به عنوان یک سیم کارت اصلی از آن استفاده نماید.

 

تعریف سیم کارت اعتباری:

سیم کارت اعتباری به آن دسته از سیم کارت ها گفته میشود که میزان مکالمات اعم از تماس های داخلی و خارجی با آن بستگی به میزان اعتبار خریداری شده توسط مشترک را دارد.

 

تعریف سیم کارت دیتا:

 

این نوع سیم کارت ویژه دسترسی به اینترنت و انتقال دیتا (اطلاعات) می باشد که قابلیت ارسال و دریافت پیام کوتاه را نیز دارد. از این سیم کارت نمی توان برای مکالمه استفاده نمود.و ویژگی آن سرعت بالای دسترسی به اینترنت است.

تعریف سیم کارت اعتباری مزایا و معایب

تعریف سیم کارت اعتباری

سیم کارت اعتباری به آن دسته از سیم کارت ها گفته میشود که میزان مکالمات اعم از تماس های داخلی و خارجی با آن بستگی به میزان اعتبار خریداری شده توسط مشترک را دارد.

مزایای سیم کارت اعتباری:

کنترل اعتبار و میزان استفاده از آن به تشخیص مشترک میباشد.برای مثال با خرید شارژ 10هزار تومانی میتوانید تا 10هزار تومان با آن مکالمه داشته باشید و درصورت نیاز آن را شارژ نمایید.

قیمت سیم کارت اعتباری در مقایسه با سیم کارت های دائمی بسیار کمتر بوده و اقتصادی تر است.

معایب سیم کارت های اعتباری :

سیم کارت های اعتباری در صورت غیر فعال بودن (عدم استفاده پس از فعال شدن) طی 12 ماه سلب امتیاز می گردد.

هزینه مکالمه و اینترنت سیم کارت های اعتباری در مقایسه با سیم کارت های دائمی بیشتر است.

ارزش سیم کارت اعتباری بعد از مصرف (سیم کارت کارکرده) پایین است و خرید و فروش نمی شود.

اعتبار اجتماعی سیم کارت های اعتباری در مقایسه با سیم کارت دائمی بسیار پایین است و معمولا به عنوان سیم کارت اصلی افراد محسوب نمی شود.

در مواقع استفاده از سیستم انتقال مکالمه (دایورت) سیم کارت های اعتباری بسیار کند عمل می کنند که علت آن چک شدن اعتبار از سوی اپراتور است.

تفاوت سیمکارت دائمی و اعتباری در موارد زیر است؟

تفاوت سیمکارت دائمی و اعتباری در موارد زیر است؟

1-سیم کارت دائمی همان طور از اسمش پیداست دائمی بوده و سلب امتیاز نخواهد شد اما سیمکارت اعتباری درصورت استفاده نشدن طی 90 روز سلب امتیاز خواهد شد.

2-سیم کارت دائمی بدلیل اینکه ودیعه دارد شما میتوانید بدون شارژ کردن سیمکارت تا سقف ودیعه آن مکالمه نمایید اما سیمکارت اعتباری برای مکالمه نیاز به شارژ اولیه دارد.

3-هزینه مکالمه با سیمکارت های دائمی معمولا کمتر از سیمکارت های اعتباری است .اما قیمت سیمکارت های دائمی بالاتر از سیم کارت اعتباری است.

4-سیمکارت های دایمی براحتی در بازار قابل خرید و فروش هستند اما سیمکارت های اعتباری کارکرده معمولا خرید و فروش نخواهند شد.

2.8/5 - (23 امتیاز)