سیم کارت 0912 کشوری

سیم کارت 0912 کشوری

سیم کارت 0912 کشوری یا بدون استان توزیع شد   در طرح جدید همراه اول سیم کارت 0912 کد 0 کشوری و بدون استان توزیع شده است ، لازم به ذکر است تا این تاریخ (۵ شهریور ۱۳۹۷) فقط سیم کارت 0912 کد 0 بدون استان از سوی همراه اول ارایه شده است و کماکان تهران و شهرستان بودن سیم کارت 0912 در سایر کد ها به قوت خود باقی است. در تصویر زیر نمونه ای…