روانشاسی اعداد

روان شناسی اعداد سیم کارت شما!

اعداد سیم کارت خود را بیشتر بشناسید…در این مقاله قصد داریم روان شناسی اعداد سیم کارت را بطور کامل برای شما توضیح دهیم. جالب است بدانید اعداد بکار رفته در شماره سیم کارت شما هر کدام به تنهایی و حتی بصورت ترکیبی معنا و مفهوم خاصی دارد ، در ادامه به بررسی هرکدام خواهیم پرداخت… روانشاسی اعدادروان شناسی اعداد بصورت تک به تکعدد ۱: نشانه قدرت خلاقیت، حمایت، نیکی و خیرخواهیعدد ۲: نشانه قوه خلاقیت، حساس بودن،…