سیم کارت رایگان همراه اول

سیم کارت رایگان همراه اول

طرح سیم کارت اعتباری رایگان همراه اولبه مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر، از تاریخ ۹۸/۵/۱۹ تا ۹۸/۵/۳۱ تمامی مشترکین همراه اول می توانند یک عدد سیم کارت اعتباری رایگان دریافت کنند. نحوه دریافت سیم کارت رایگان همراه اول با همراه داشتن کارت ملی و مراجعه به هر یک از مراکز ارائه خدمات همراه اول می توانید سیم کارت اعتباری رایگان خود را دریافت و فعال کنید. هدایای سیم کارت رایگان همراه اول۱,۰۰۰ تومان شارژ اولیه۳۰ دقیقه مکالمه به مدت ۳…