اصول قیمت سیم کارت

سیم کارت ۰۹۱۲ چطوری قیمت گذاری میشه!؟

آموزش ساده و گام به گام قیمت گذاری سیم کارت  شاید نحوه قیمت گذاری سیم کارت های ۰۹۱۲ برای شما کمی سخت و عجیب باشه! آخه چطور ممکنه این همه شماره سیم کارت رو بشه قیمت گذاری کرد؟ قیمت گذاری سیم کارت ۰۹۱۲ کار سختی نیست و نیاز به شناخت اصول و کمی تجربه داره ، تو اولین قدم باید چهار اصل اساسی قیمت گذاری سیم کارت رو بدونید و در نهایت با تمرین و تجربه…

کد خاص کد ۳

آشنایی با کد های خاص سیم کارت کد 3

کد خاص سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ چیست؟کد خاص چیست:به کد هایی از سیم کارت ها که قیمت آنها با مشابه و هم رده های خود بالاتر باشد کد خاص می گوییم برای مثال ؛ کد ۰۹۱۲۳۰۳ نسبت بع ۰۹۱۲۳۰۲ و ۰۹۱۲۳۰۴ از ارزش بالاتری برخوردار است پس ۰۹۱۲۳۰۳ کد خاص سیم کارت های ۰۹۱۲ کد ۳ محسوب می گردد.کد های خاص سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ کدامند؟0912300 به علت زیبایی شماره ، کد پایین…