مزایده ایرانسل

حراجی شماره‌های رند ایرانسل و نفرین برنده !

حراجی و مزایده های سیم کارت های ایرانسل نفرین برنده! اگه سیم کارت ایرانسل دارید حتما در طول ماه یک یا دوبار پیامک تشویق به حراجی ایرانسل و دریافت میکنید و اگر به این حراجی سر بزنید متوجه قیمت های عجیب اون میشید! قیمت هایی که 10 ها شاید 1000 برابر ارزش اصلی اون سیم کارته!نفرین برنده! قانون نفرین برنده میگه اگر شما در حراجی یا مزایده ای شرکت کنید بر اساس قانون رقابت حاضرید 10…