سیم کارت 0912 کد 9 | خرید سیم کارت همراه اول کد 9

درباره سیم کارت کد 9 بیشتر بدانیم!

شماره سیم کارت:قیمت:(تومان)خرید سیم کارت:موقعیت و نوع رند سیم کارت:
0912.967.98.67
901 43 95 0912979/000

خرید سیم کارت

صفر،سایر
902 43 95 0912979/000

خرید سیم کارت

صفر،سایر
904 43 95 0912979/000

خرید سیم کارت

صفر،سایر
906 43 95 0912979/000

خرید سیم کارت

صفر،سایر
907 43 95 0912979/000

خرید سیم کارت

صفر،سایر
903 43 95 0912999/000فروخته شدصفر،سایر
788 0 951 09121/050/000

خرید سیم کارت

صفر،سایر(خط تهران)
06 94 974 09121/050/000

خرید سیم کارت

صفر پله ای (تهران)
93 87 953 09121/100/000

خرید سیم کارت

صفر (تهران)
93 129 95 09121/150/000

خرید سیم کارت

صفر سایر (تهران)
97 129 95 09121/150/000

خرید سیم کارت

صفر سایر (تهران)
94 129 95 09121/150/000

خرید سیم کارت

صفر سایر (تهران)
961 3 967 09121/160/000

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری،جفت(خط تهران)
962 3 967 09121/160/000

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری،جفت(خط تهران)
964 3 967 09121/160/000

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری،جفت(خط تهران)
99 124 95 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر سایر (تهران)
96 129 95 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر سایر (تهران)
960 3 967 09121/190/000

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری،جفت(خط تهران)
3 96 73 96 09121/260/000

خرید سیم کارت

صفر،گفتاری،جفت(خط تهران)
64 14 951 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
0 364 964 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت(خط تهران)
920 78 92 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر،کدینگ،جفت(خط تهران)
1 664 964 09121/460/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت (خط تهران)
2 664 964 09121/460/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت (خط تهران)
9 664 964 09121/600/000

خرید سیم کارت

صفر ، جفت ، سه رقم (خط تهران)
427 527 9 09121/750/000فروخته شدصفر،جفت،گفتاری(خط قم)
825 425 9 09121/750/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری(خط سمنان)
736 36 95 09121/750/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری(خط تهران)
258 58 95 09121/750/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری(خط تهران)
57 78 957 09121/850/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری(خط تهران)
62 54 962 09121/850/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت،گفتاری(خط تهران)
43 00 947 09121/850/000

خرید سیم کارت

صفر هزاری(خط تهران)
756 750 9 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
755 750 9 09121/690/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
57 507 97 09122/100/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
758 750 9 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
9 75 0 75 9 09122/600/000

خرید سیم کارت

صفر گفتاری (البرز)
54 14 962 09121/350/000فروخته شدصفر پله ای (تهران)
14 64 957 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر پله ای (تهران)
17 47 956 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر پله ای (تهران)
151 0 968 09121/290/000

خرید سیم کارت

صفر پله ای (تهران)
161 0 968 09121/290/000

خرید سیم کارت

صفر پله ای (تهران)
171 0 968 09121/290/000

خرید سیم کارت

صفر پله ای (تهران)
575 0 968 09121/290/000

خرید سیم کارت

صفر پله ای (تهران)
585 0 968 09121/290/000

خرید سیم کارت

صفر پله ای (تهران)
595 0 968 09121/290/000

خرید سیم کارت

صفر پله ای (تهران)
22 18 944 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر سایر (تهران)
33 17 944 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر سایر (تهران)
33 21 944 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر سایر (تهران)
66 21 944 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر سایر (تهران)
112 44 95 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
113 44 95 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
115 44 95 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
116 44 95 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
117 44 95 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
118 44 95 09121/590/000فروخته شدصفر،دودویی(خط تهران)
119 44 95 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
92 88 944 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
97 88 944 09121/590/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
616 0 951 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
626 0 951 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
646 0 951 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
0939 951 09121/450/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای،کدینگ(خط تهران)
0949 951 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
0979 951 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
551 33 95 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
552 33 95 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
554 33 95 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
556 33 95 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
557 33 95 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
558 33 95 09121/350/000

خرید سیم کارت

صفر،دودویی(خط تهران)
63 62 984 09121/990/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
73 72 984 09121/990/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
68 67 984 09121/990/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای(خط تهران)
447 47 98 09122/500/000

خرید سیم کارت

صفر،پله ای،ترازویی ،جفت.آیینه ای(خط تهران)
0912.984.67.682/130/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت(خط تهران)
68 21 968 09122/130/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت(خط تهران)
68 35 968 09122/130/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت(خط تهران)
68 37 968 09122/130/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت(خط تهران)
74 0 74 95 09122/440/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت(خط تهران)
67 98 967 09122/130/000

خرید سیم کارت

صفر،جفت(خط تهران)


همراه:

09122204005

تماس ثابت:

02144297606
02144296306 
02144200265

تلگرام :

09122259008سیم کارت 0912 کد 9 چیست؟

در صورتی که پس از کد 912 عدد 9 بیاید سیم کارت 0912 کد 9 است ، سیم کارت 0912 کد 9 در تاریخ 26 اسفند 1392 به بازار خرید و فروش سیم کارت عرضه شد.


مزایای خرید سیم کارت 0912 کد 9 چیست؟

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ یک سیم کارت دایمی ارزان قیمت است

تنوع شماره های کد 9 بسیار زیاد است

سیم کارت 0912 کد 9 یک سیم کارت دایمی معتبر است


خلاصه کلام!

سیم کارت 912 کد 9 برای افرادی که می خواهند یک سیم کارت ۰۹۱۲ با مبلغ کمتر از ۲ میلیون تومان داشته باشند گزینه بسیار مناسبی است.

فروش سیم کارت 912 کد 9 به قیمت دولتی در نمایندگی همراه اول محبی

قیمت سیم کارت کد 9 همراه اول به تومان است.

توجه: کلیه خطوط 0912 کد 9 مربوط به استان تهران می باشد

14 دیدگاه

  1. سلام و عرض ادب من از شهرستان تبریز هستم و خیلی مشتاق بودم خطی از خطوط 0912 داشته باشم البته در مشهد که کار میکردم خطی از مشهد دارم ولی میخواستم خط912 نیز میبود تا به کارهایمان یکمی سروسامان میداد متاسفانه خط ارزان پیدا نکردم میشه کمکمان بنمایید از زحماتتان سپایگذارم بیشتر و بیشتر

  2. سلام. ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شما،فکر نمیکردم به این سرعت سیم کارت فعال و بدستم برسه. واقعا از خدمات دهی و پاسخ گویی شما کمال قدردانی و تشکر را دارم.

  3. باسلام دراین ماه مهر من دوتا سیم کارت خریدم بسیار خوب کارهاسریع انجام شد بخصوص اولین سیم کارت از زمان درخواست تاوصول دوساعت شد خیلی عالی بود ممنون از کارشناسان محترم آرزوی توفیق رروز افزون

  4. بصورت حضوری خرید سیم کارت کد ۹ داشتم خیلی سریع انجام دادن نمایندگی همراه اول هستن کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید

    ممنونم

  5. سایت خوبیه من راضی بودم از خریدم ، صبح ساعت ۱۱ انلاین خریدم ساعت ۱۴ رایگان به دسلم رسید بسیار بسیار سریع بود از دیجی کالا هم سریعتر تشکر از نمایندگی همراه اول اقای محبی

  6. من سیم کارت و از این سایت گرفتم ،راضی بودم سریع و رایگان بعد از خرید انلاین ارسل کردن.
    تشکر از نمایندگی همراه اول

پاسخی بگذارید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

نه + سیزده =

ارسال دیدگاه