کارشناسی دقیق قیمت سیم کارت 0912 شما!

⭐بعد از تکمیل فرم و پرداخت هزینه کارشناسی در کمتر ۲ ساعت قیمت دقیق برای شما پیامک خواهد شد.

 

⭐قیمت گذاری درحال حاضر فقط برای سیم کارت های 0912 می باشد.

 

⭐هزینه کارشناسی قیمت ۵۰۰۰ تومان می باشد.

 

⭐در صورتی که در پیامک ضمانت خرید ۴۸ ساعته ارسال شود سیم کارت شما را تا ۴۸ ساعت به قیمت کارشناسی در نمایندگی همراه اول محبی خرید خواهیم کرد.

  • قیمت: 5,000 تومان