خرید آنلاین سیم کارت 09912 دائمی

 

  • سیم کارت 09912 پیش شماره جدید سیم کارت های دائمی همراه اول است ، قیمت فعلی سیم کارت 09912 مبلغ 167 هزار تومان می باشد.
  • در حال حاضر فروش سیم کارت 09912 بصورت شماره انتخابی نیست (شماره با پیش کد 09912 و بصورت غیر انتخابی واگذار می گردد).

ثبت نام سیم کارت 09912

  • 0 تومان