رادیو سیم کارتمجموعه پادکست های صوتی آموزش خرید و فروش سیم کارت

 

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ چیست ؟ (زمان پادکست ۱ دقیقه و ۲۰ ثانیه)

 

 

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ چیست ؟ (زمان پادکست ۱ دقیقه و ۲ ثانیه)

 

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ چیست ؟ (زمان پادکست ۱ دقیقه)