رادیو سیم کارتمجموعه پادکست های صوتی آموزش خرید و فروش سیم کارت

 

سیم کارت 0912 کد 0 چیست ؟ (زمان پادکست ۱ دقیقه و ۲۰ ثانیه)

 

 

سیم کارت 0912 کد 1 چیست ؟ (زمان پادکست ۱ دقیقه و ۲ ثانیه)

 

سیم کارت 0912 کد 9 چیست ؟ (زمان پادکست ۱ دقیقه)

 

 

لطفا به این مطلب امتیاز دهید!