سیم کارت پک یا پک سیم کارت چیست؟

سیم کارت پک در اصطلاح به سیم کارت هایی گفته می شود که بصورت سیم کارت همزاد ، سیم کارت سریالی و یا مجموع تعدادی سیم کارت ( پک سیم کارت عمده) باشد.

 

 

سیم کارت همزاد چیست ؟

سیم کارت همزاد حداقل بصورت جفت و یا بیشتر است و ویژگی اصلی سیم کارت همزاد این است که حداقل ۲ سیم کارت به استثنای کد اپراتور کاملا شبیه یکدیگر باشند.

مثال سیم کارت همزاد : ۹۶ ۹۶ ۲۲۸ ۰۹۱۲ همزاد شماره ۹۶ ۹۶ ۲۲۸ ۰۹۰۲ است.

 

 

سیم کارت سریالی چیست ؟

سیم کارت سریالی حداقل جفت و یا بیشتر است و ویژگی اصلی سیم کارت سریالی این است که حداقل ۲ سیم کارت در پایان اخرین شماره بصورت سریالی پشت هم باشند.

مثال سیم کارت سریالی : ۸۳۳ ۲۰ ۲۰ ۰۹۱۹ سریالی شماره ۸۳۴ ۲۰ ۲۰ ۰۹۱۹ است.

 

 

پک سیم کارت عمده چیست ؟

به مجموع سیم کارت ها که اپراتور ها بصورت عمده و عموما سریالی عرضه می کنند را پک عمده سیم کارت می گویند .

مثال پک عمده سیم کارت : سیم کارت های ۰۹۱۲ در پک های عمده ۲۵ عددی عرضه می شوند و سیم کارت های اعتباری همراه اول در پک های ۱۰۰ عددی عرضه می شود.

 

شماره سیم کارت:نوع پک:شرح و نوع رند سیم کارت:قیمت(تومان):
سیم کارت همزادصفر،گفتاریتماس بگیرید
سیم کارت همزادصفر،گفتاریتماس بگیرید
سیم کارت همزادصفر،سایرتماس بگیرید
سیم کارت همزادصفر،پله ایتماس بگیرید