انتقال شارژ سیم کارت

آموزش ۲ روش سریع انتقال شارژ سیم کارت همراه اول

چگونه شارژ از سیم کارت دائمی همراه اول برای سیمکارت اعتباری بفرستیم؟آموزش تصویری انتقال شارژ همراه اول به روش سریع (کد دستوری انتقال شارژ) مراحل انتقال اعتبار (شارژ) بین خطوط همراه اول با کد دستوریدریافت رمز انتقال با کد دستوری #۱۴۳*۱۰* انجام فرایند انتقال اعتبار از خط دائمی به اعتباری با کد دستوری #۱۴۱*۱۰* فرایند انتقال اعتبار از خط اعتباری به اعتباری با کد دستوری #۱۴۲*۱۰*روش پیامکی انتقال شارژ سیم کارت همراه اولهمان طور که می دانیم،همراه…