همراه اول در «ایران تلکام۲۰۱۴»

اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: شرکت همراه اول به همراه شرکت های همکار با اختصاص فضایی بیش از سه هزار مترمربع به غرفه های خود، بزرگترین حضور نمایشگاهی را در «ایران تلکام ۲۰۱۴» خواهند داشت.