بسته صبحانت و شبانت همراه اول

بسته های اینترنت ساعت مشخص همراه اول چیست ؟

معرفی بسته های اینترنت ساعت مشخص (بسته اینترنت صبحانت ، بسته اینترنت شبانت)   بسته‌های ساعات مشخص همراه اول، گروهی از بسته‌های پرسرعت نوترینو هستند که در بازه‌های زمانی مشخصی از شبانه‌روز قابل مصرف می‌باشند. این بسته ها به طور همزمان با سایر بسته های اینترنت همراه اول قابل فعالسازی هستند. کد فعال سازی بسته های اینترنت ساعت مشخص   مشترکین با شماره گیری # ۲۷ * ۱۰۰ * می‌توانند بسته های اینترنت ساعات مشخص را مشاهده…