سیم کارت 4g ایرانسل

تبدیل سیم کارت ایرانسل به ۴G

تعویض سیم کارت ایرانسل فقط با یک کد   کلیه مشترکین سیم کارت های ایرانسل می توانند با شماره گیری کد #۱۲۳*۵۵۵* سیم کارت ایرانسل خود را بصورت دیجیتالی به سیم کارت ۴G تبدیل کنند. پس شماره گیری کد فوق سیم کارت ۴G پس از طی مراحل اداری برای مشترک ارسال خواهد شد. منبع : سایت رسمی ایرانسل