بررسی تعرفه مکالمات اپراتوهای سیم کارت

تعرفه مکالمه سیم کارت های همراه اول ، ایرانسل و رایتل

بررسی تعرفه مکالمه سیم کارت های دائمی و اعتباری اپراتورهای همراه اول ، ایرانسل و رایتل      تعرفه مکالمه سیم کارت های دائمی همراه اول درون شبکه با تلفن ثابت یا (ایرانسل و رایتل): همراه اول دائمی به تلفن ثابت ******************* 570 ریال همراه اول دائمی به همراه اول ****************** 570 ریال همراه اول دائمی به ایرانسل یا رایتل ************* 625 ریال تعرفه مکالمه سیم کارت های اعتباری همراه اول درون شبکه با تلفن ثابت…