طرح 20 همراه اول

تمدید طرح ۲۰ همراه اول

تمدید طرح ۲۰ همراه اول   آخرین اطلاعیه ۸ فروردین ۱۳۹۷   فعال سازی سیم کارت های ۰۹۱۲ طرح ۲۰ از تاریخ ۸ فرودین ۹۷ به حالت عادی برگشت و قابلیت فعال سازی دارد.     آخرین اطلاعیه ۵ فروردین ۱۳۹۷   در حال حاضر سیم کارت های با عنوان طرح ۲۰ همراه اول فعال سازی نمی شود ، در صورت تغییرات احتمالی از همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.   آخرین اطلاعیه همراه اول…