سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ (دائمی همراه اول)

  سیم کارت دائمی ۰۹۱۲ با کد صفر در سامانه خرید و فروش سیم کارت… این سیم کارت دائمی بوده و مانند کد های دیگر ۰۹۱۲ می باشد اما  با این تفاوت که رقم بعد از ۰۹۱۲ عدد (۰) می باشد.   تماس: ۰۲۱۴۴۲۰۰۲۶۵ | ۰۲۱۴۴۲۹۷۶۰۶ | ۰۲۱۴۴۲۹۶۳۰۶ همراه: ۰۹۱۲۲۲۵۹۰۰۸ و ۰۹۱۹۳۰۰۰۷۰۵ محبی تماس رایگان با وایبر و لاین : ۸۳۳ ۲۰ ۲۰ ۰۹۱۹   سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ (دائمی همراه اول)   ۲۳…