سیم کارت 912

۲ اشتباه رایج در مورد سیم کارت ۹۱۲

۲ اشتباه رایج در مورد سیم کارت های ۰۹۱۲ به شرح زیر می باشد: ۱-خط ۰۹۱۲ فقط برای تهران است! این یک اشتباه است خط ۰۹۱۲ فقط مربوط به استان تهران نمی باشد و شهرهایی چون قزوین, زنجان, مرکزی , قم و سمنان نیز دارای خطوط ۰۹۱۲ می باشند. که در مقایسه با ۰۹۱۲ تهران از ارزش پایین تری نیز برخوردار هستند. تنها راه تشخیص سیم کارت ۹۱۲ تهران توجه به شماره پرونده درج شده در برگه…