با سرویس اخذ خدمات خاص در همراه اول آشنا شویم

با سرویس اخذ خدمات خاص در همراه اول آشنا شویم آیا می دانستید که سرویس اخذ خدمات خاص، برای تسهیل در ارائه خدمات به مشترکین و گسترش نقاط خدمت رسانی به آنها بر روی بستری امن ایجاد گردیده است. مشترکین می توانند بافعال سازی این سرویس، خدمات خاص درخواستی خود را با استفاده از رمز دوم، بدون صرف هزینه و زمان و در هر ساعتی از شبانه روز و حتی در روزهای تعطیل دریافت نمایند.…