پیش شماره سیم کارت های دائمی همراه اول به تفکیک استان

کد سیم کارت های دائمی و اعتباری همراه اول براساس استان   سیم کارت کد ۰۹۱۱ : استان های مازندران،گلستان،گیلان سیم کارت کد ۰۹۱۲ : استان های تهران ، البرز ، زنجان ، سمنان، قزوین، سیم کارت کد ۰۹۱۳ : استان های اصفهان ، کرمان ، یزد سیم کارت کد ۰۹۱۴ : استان های آذربایجان شرقی و غربی سیم کارت کد ۰۹۱۵ : استان های خراسان شمالی و جنوبی و رضوی سیم کارت کد ۰۹۱۶…