سیم کارت روستایی

سیم کارت روستایی چیست؟

سیم کارت روستایی GSM  میان روستاییان توزیع می گردد این سیم‌کارتها با هزینه مکالمه یکسان با تلفن ثابت به مشترکین روستایی واگذار می‌شود و از مزیتهای سیم کارت اعتباری روستایی GSM می توان به موارد ذیل اشاره کرد: ۱- کاهش و مدیریت هزینه‌های مشترک به نحو مطلوب ۲- کارکرد تلفن با نرخ مکالمات ثابت استان ۳- دریافت شارژ اولیه به عنوان هدیه اشتراک جدید ۴- دارا بودن امکان شارژ و اطلاع از مانده شارژ از طریق…