SIM card free

سیم کارت رایگان

سیم کارت اعتباری ایرانسل رایگان شد!   افرادی که در حال حاضر هیچ سیم کارت ایرانسلی به نام خود نداشته باشند، می توانند با انتخاب یک شماره از لیست گلچین ایرانسل ، صاحب یک سیم کارت ایرانسل رایگان شوند. سیم کارت رایگان کلیه قابلیت های سیم کارت های اعتباری ایرانسل را داراست. در صورتی که واجد شرایط هستید به گلچین شماره های اعتباری ایرانسل مراجعه و سیم کارت رایگان خود را سفارش دهید!   خرید…