سیم کارت 0912 کشوری

سیم کارت ۰۹۱۲ کشوری

سیم کارت ۰۹۱۲ کشوری یا بدون استان توزیع شد   در طرح جدید همراه اول سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ کشوری و بدون استان توزیع شده است ، لازم به ذکر است تا این تاریخ (۵ شهریور ۱۳۹۷) فقط سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ بدون استان از سوی همراه اول ارایه شده است و کماکان تهران و شهرستان بودن سیم کارت ۰۹۱۲ در سایر کد ها به قوت خود باقی است. در تصویر زیر نمونه ای…