معرفی سیم کارت ۰۹۱۲

معرفی کامل سیم کارت ۰۹۱۲و انواع کدهای ۰۹۱۲

سیم کارت 0912 چیست ؟ و از چه زمانی به بازار سیم کارت عرضه شد؟سیم کارت 0912 اولین سیم کارت دایمی ایران است و از ۱۹ مرداد ۱۳۷۳ توسط شرکت ارتباطات سیار ( همراه اول ) به بازار سیم کارت عرضه شد جالب است بدانید در ابتدا ۴ سیم کارت 0912 به نهاد ریاست جمهوری تقدیم شد ، شعار همراه اول ((هیچکس تنها نیست!)) می باشد. __CONFIG_colors_palette__{“active_palette”:0,”config”:{“colors”:{“eafe1”:{“name”:”Main Accent”,”parent”:-1},”0f94e”:{“name”:”Accent Light”,”parent”:”eafe1″,”lock”:{“saturation”:1,”lightness”:1}}},”gradients”:[]},”palettes”:[{“name”:”Default”,”value”:{“colors”:{“eafe1”:{“val”:”rgb(255, 204, 102)”,”hsl”:{“h”:40,”s”:1,”l”:0.7,”a”:1}},”0f94e”:{“val”:”rgb(241, 241, 241)”,”hsl_parent_dependency”:{“h”:0,”s”:0,”l”:0.94,”a”:1}}},”gradients”:[]},”original”:{“colors”:{“eafe1”:{“val”:”rgb(255, 204, 102)”,”hsl”:{“h”:40,”s”:1,”l”:0.7,”a”:1}},”0f94e”:{“val”:”rgb(241, 241,…

سیم کارت 0912 کد 9 صفر (دائمی همراه اول)

سیم کارت 0912 با کد 9 در سامانه خرید و فروش سیم کارت… سیم کارت 0912 دائمی با کد 9 از تاریخ 26 اسفند 1392 در سامانه خرید و فروش سیم کارت به فروش خواهد رسید. سیم کارت 0912 کد 9 دائمی بوده و از سوی اپراتور همراه اول عرضه خواهد شد. سیم کارت 0912 کد 9 صفر (دائمی همراه اول) انتقال سند در دفتر پیشخوان دولت و امور مشترکین همراه اول انجام می شود.