خرید سیم کارت

سیم کارت متناسب با بودجه خود را انتخاب کنید

سیم کارت ۰۹۱۲ یک میلیون تومانی !افسانه سیم کارت ۰۹۱۲ یک میلیونی سال هاست به پایان رسیده ، و قیمت ۰۹۱۲ یک میلیونی مربوط به سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ است و با توجه با کمیاب شدن و ارزش روز افزون قیمت سیم کارت های ۰۹۱۲ هم جهش داشته بطوری که در ابتدای سال ۱۴۰۲ قیمت ارزانترین سیم کارت ۰۹۱۲ کارکرده از ۱۳/۵۰۰ میلیون تومان است ، برای اطلاع قیمت روز سیم کارت ۰۹۱۲ ارزان…