شارژ شگفت انگیز ایرانسل

شارژ شگفت انگیز ایرانسل

  ایرانسلی های جدید شارز شگفت انگیز دریافت کنید!   مشترکین جدید ایرانسل می توانند با خرید حداقل ۵۰۰۰ تومان شارژ علاوه بر شارژ خریداری شده ۲ برابر مبلغ شارژ در همان روز اعتبار مکالمه دریافت نمایند. برای اطلاع از باقیمانده اعتبار هدیه خود #۳۲*۱۴۱* را شماره گیری نمایید. برای اطلاع از باقیمانده میزان اینترنت همراه هدیه خود #۲۸*۱۴۱* را شماره گیری نمایید.