دریافت صورتحساب سیم کارت همراه اول با ایمیل

دریافت صورتحساب سیم کارت همراه اول با ایمیل مشترکین سیم کارت های دائمی همراه اول میتوانند صورتحساب خط دائمی خود را بر روی ایمیل دریافت نمایند. جهت استفاده از این سرویس E را به ۹۹۰۰۰۹ ارسال نمایید. استفاده از سرویس ایمیل صورتحساب رایگان میباشد.