لغو پیامک تبلیغاتی

لغو پیامک تبلیغاتی همراه اول

آموزش لغو پیامک تبلیغاتی همراه اول :       در صورتی که تمایل به دریافت پیامک تبلیغاتی ندارید می توانید از کد دستوری زیر استفاده نمایید:   ۱ – ارسال عدد «۱» به «۸۹۹۹» ۲ – شماره گیری کد دستوری # ۸۹۹۹ * ۳ – تماس با مرکز اطلاع رسانی ۹۹۹۰ توجه: در صورت قطع پیام های تبلیغاتی پیامک اطلاع رسانی بانکها قطع نخواهد شد.