لغو پیامک تبلیغاتی

لغو پیامک تبلیغاتی همراه اول

آموزش لغو پیامک تبلیغاتی همراه اول :       در صورتی که تمایل به دریافت پیامک تبلیغاتی ندارید می توانید از کد دستوری زیر استفاده نمایید:   ۱ – ارسال عدد «1» به «8999» ۲ – شماره گیری کد دستوری # 8999 * ۳ – تماس با مرکز اطلاع رسانی 9990 توجه: در صورت قطع پیام های تبلیغاتی پیامک اطلاع رسانی بانکها قطع نخواهد شد.