قیمت سیم کارت از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱

گزارش قیمت سیم کارت های همراه اول 0912 در فصل

گزارش قیمت سیم کارت های همراه اول 0912 در بهار 1398 *آرشیو*   قیمت سیم کارت 0912 کد 1 از 7 میلیون و دویست هزار تومان به 8 میلیون و هفتصد (یک میلیون و 500هزار تومان افزایش) قیمت سیم کارت 0912 کد 2 از 3 میلیون و دویست هزار تومان به 4 میلیون دویست (یک میلیون تومان افزایش) قیمت سیم کارت 0912 کد 3 از 2 میلیون و دویست هزار تومان به 2 میلیون و…

Rise in price of SIM 0912 Code 0

افزایش قیمت سیم کارت 0912 کد 0

علت افزایش قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ چیست؟   طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰  از 480 هزار تومان به 500 هزار تومان بودیم علت این افزایش 20 هزار تومانی کاهش عرضه سیم کارت از سوی اپراتور همراه اول می باشد. باتوجه به رو به پایان بودن سیم کارت های 0912 و کاهش عرضه سیم کارت صفر از سوی همراه اول پیش بینی می شود قیمت سیم کارت های ۰۹۱۲ کد صفر طی روزهای…

قیمت روز سیم کارت 0912

قیمت روز سیم کارت 0912 در بازار(قیمت ها حدودی است.) سیم کارت 0912 کد 1 ************ 6/690 میلیون تومان سیم کارت 0912 کد 2 ************ 3/430 میلیون تومان سیم کارت 0912 کد 3 ************ 2/500 هزار تومان سیم کارت 0912 کد 4 ************ 1/700 هزار تومان سیم کارت 0912 کد 5 ************ 1/690 هزار تومان سیم کارت 0912 کد 6 ************ 1/300 هزار تومان سیم کارت 0912 کد 7 ************ 1/100 هزار تومان سیم کارت…