گزارش قیمت سیم کارت های همراه اول ۰۹۱۲ در فصل بهار

گزارش قیمت سیم کارت های همراه اول ۰۹۱۲ در بهار ۱۳۹۸   قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ از ۷ میلیون و دویست هزار تومان به ۸ میلیون و هفتصد (یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش) قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۲ از ۳ میلیون و دویست هزار تومان به ۴ میلیون دویست (یک میلیون تومان افزایش) قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ از ۲ میلیون و دویست هزار تومان به ۲ میلیون و نهصد…

Rise in price of SIM 0912 Code 0

افزایش قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰

علت افزایش قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ چیست؟   طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰  از ۴۸۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان بودیم علت این افزایش ۲۰ هزار تومانی کاهش عرضه سیم کارت از سوی اپراتور همراه اول می باشد. باتوجه به رو به پایان بودن سیم کارت های ۰۹۱۲ و کاهش عرضه سیم کارت صفر از سوی همراه اول پیش بینی می شود قیمت سیم کارت های ۰۹۱۲ کد صفر طی روزهای…

قیمت روز سیم کارت ۰۹۱۲

قیمت روز سیم کارت ۰۹۱۲ در بازار(قیمت ها حدودی است.) سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ ************ ۶/۶۹۰ میلیون تومان سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۲ ************ ۳/۴۳۰ میلیون تومان سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ ************ ۲/۵۰۰ هزار تومان سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ ************ ۱/۷۰۰ هزار تومان سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۵ ************ ۱/۶۹۰ هزار تومان سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۶ ************ ۱/۳۰۰ هزار تومان سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۷ ************ ۱/۱۰۰ هزار تومان سیم کارت…