اعلام مانده موجودی سیم کارت اعتباری |همراه اول|ایرانسل|رایتل|تالیا|اسپادان|

اعلام مانده موجودی سیم کارت اعتباری |همراه اول|ایرانسل|رایتل|تالیا|اسپادان|با استفاده از کد ussd اعلام مانده موجودی سیم کارت اعتباری همراه اول با استفاده از کد #11*140* خود اقدام نمایند. اعلام مانده موجودی سیم کارت اعتباری رایتل با استفاده از کد #140* اقدام نمایند. اعلام مانده موجودی سیم کارت اعتباری ایرانسل با استفاده از کد #1*141* اقدام نمایند. اعلام مانده موجودی سیم کارت اعتباری تالیا با استفاده از کد #140* اقدام نمایند. اعلام مانده موجودی سیم کارت…