مالیات شارژ سیم کارت همراه اول

تغییر زمان کسر مالیات سیم کارت اعتباری

زمان کسر مالیات ارزش افزوده سیم کارت های اعتباری همراه اول تغییر کرد در راستای توجه بیشتر به حقوق مصرف کننده، از تاریخ چهارشنبه ۹۷/۰۱/۲۲ روال کسر شدن %۹ مالیات بر ارزش افزوده برای خرید شارژ سیم کارت های اعتباری تغییر کرده و به جای آنکه در زمان خرید شارژ، مالیات ارزش افزوده کسر شود، هر زمان که مصرف و استفاده از شارژ رخ دهد مالیات ارزش افزوده کسر خواهد شد. به عنوان مثال، پیش…