سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ صفر (دائمی همراه اول)

سیم کارت ۰۹۱۲ با کد ۹ در سامانه خرید و فروش سیم کارت… سیم کارت ۰۹۱۲ دائمی با کد ۹ از تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ در سامانه خرید و فروش سیم کارت به فروش خواهد رسید. سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ دائمی بوده و از سوی اپراتور همراه اول عرضه خواهد شد. سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ صفر (دائمی همراه اول) انتقال سند در دفتر پیشخوان دولت و امور مشترکین همراه اول انجام می شود.