ودیعه سیم کارت همراه اول

سیم کارت های دائمی همراه اول ارزشمندتر شدند

همراه اول در طرح اعتباردهی به مشترکین دائمی، سقف میان دوره برخی مشترکین خود را افزایش داد.   سقف مکالمه و ودیعه سیم کارت های دایمی همراه اول از ۲۰ هزار تومان تا به ۱ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد . این طرح به صورت مرحله ای برای سایر مشترکین دائمی نیز به اجرا در خواهد آمد و مشمولین طرح از طریق پیامک از میزان افزایش اعتبار خود مطلع خواهند شد. لازم به توضیح است،…