ریز مکالمات همراه اول

ریز مکالمات همراه اول

نحوه دریافت ریز مکالمات همراه اول:   مشترکین تلفن های همراه دایمی می توانند به منظور دریافت اطلاعات کارکرد تلفن همراه خود به یکی از مراکزتلفن ثابت (درتهران ) و ادارات مشترکین (سایراستانها) مراجعه نمایند.   مدارک مورد نیاز جهت دریافت ریز مکالمات همراه اول:   ۱-حضورمشترک تلفن همراه یا وکیل قانونی با وکالتنامه مورد قبول ۲-تکمیل و امضای فرم درخواست ۳-ارائه اصل وتصویر کارت ملی ۴-ارائه اصل وکالتنامه درصورت مراجعه وکیل قانونی