اینترنت 3G و 4G همراه اول

نحوه اطلاع از پوشش ۳G و ۴G همراه اول

علامت های۳G ، H و +H بر روی نمایشگر گوشی همراه شما نشان می دهد که در محدوده پوشش ۳G قرار دارید. علامت های ۴G و LTE بر روی نمایشگر گوشی همراه شما نشان می دهد که در محدوده پوشش ۴G قرار دارید. استفاده از گوشی هایی که تکنولوژی ۳G یا ۴G را پشتیبانی می کنند.