نمایندگی همراه اول محبی

پیگیری سیم کارت اقساطی همراه اول

پیگیری اقساط سیم کارت های طرح قسطی ۳۶ و ۶ ماهه همراه اول در صورتی که سیم کارت دائمی طرح اقساط ۶ یا ۳۶ ماهه همراه اول را تهیه نموده اید و به هر علت لیست پرداخت اقساط (لیست شناسه قبض و پرداخت اقساط) خود را همراه ندارید. می توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی پیگیری طرح تقسیط همراه اول و وارد نمودن شماره تلفن همراه و کدپستی ۱۰ رقمی از لیست اقساط خود مطلع شوید.…