انتقال شارژ سیم کارت

انتقال شارژ

کد انتقال شارژ سیم کارت همراه اول   ابتدا دریافت رمز انتقال با کد دستوری #۱۴۳*۱۰* دریافت نمایید   کد انتقال شارژ از سیم کارت دائمی به اعتباری   # ۱۴۱ * ۱۰ *   کد انتقال شارژ از سیم کارت اعتباری به اعتباری   # ۱۴۲ * ۱۰ *