انتظار مکالمه

انتظار مکالمه

سرویس انتظار مکالمه همراه اول   با فعال سازی سرویس انتظار مکالمه همراه اول در زمان مکالمه اگر تماس جدیدی برقرار شود می توانید با فشردن کلید برقراری ارتباط (دکمه سبز) با دیگری مکالمه نمایید.   کد فعالسازی انتظار مکالمه    # ۴۳ *   کد غیر فعالسازی انتظار مکالمه    # ۱۱ * ۴۳ *   کد بررسی فعال بودن سرویس انتظار مکالمه    # ۴۳ #*