۰۹۱۲ سلبی

سیم کارت 0912 صفر بنام یا سلبی با کارت فعالسازی؟!

به نظر شما کدوم گرونتره! سیم کارت ۰۹۱۲ صفر بنام یا سیم کارت ۰۹۱۲ سلبی با کارت فعالسازی؟ سیم کارت ۰۹۱۲ صفر بنام به سیم کارتی گفته می شود که: هیچ تماس ، پیامک و مصرف اینترنتی نداشته باشد و فقط بنام شخص فعال شده باشد ، سیم کارت ۰۹۱۲ صفر بنام فقط مبلغ آبونمان ماهیانه دارند که این موضوع در صفر بودن آن تاثیری ایجاد نمی کند ، توجه داشته باشید هر سیم کارتی…

سیم کارت 0912 کد 8 (دائمی همراه اول)

سیم کارت 0912 کد 8 نرخ دولتی (دائمی همراه اول) تماس ثابت: 06 76 4429-021 ** 06 63 4429-021 ** 265 200 44-021 همراه: (محبی) 136 26 26 0910 ** 9008 225 0912 ** 705 3000 0919 لطفا در صورت اشغال بودن خطوط تماس ثابت با شماره های همراه فوق تماس بگیرید. ادامه لیست سیم کارت 0912 کد 8 صفر *کلیک کنید*