0912sim.ir

گزارش سامانه خرید و فروش سیم کارت

گزارش زمستانی سامانه خرید و فروش سیم کارت با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش خرید و فروش سیم کارت پیش بینی می شود قیمت سیم کارت در برخی از کد رو به افزایش و در برخی از کد ها شاهد کاهش قیمت باشیم. در حال حاضر قیمت خرید کد های سیمکارت ۰۹۱۲ به ترتیب کد از ۱ الی ۸ به قرار زیر میباشد. ۰۹۱۲ کد ۱ قیمت ۲/۲۰۰ ۰۹۱۲ کد ۲ قیمت…