سیم کارتهای کیش

معرفی شبکه تلفن همراه کیش (سیم کارت کیش)

اپراتور تله کیشدر سال ۱۳۷۳ طی موافقت نامه اصولی صادره از وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت، سازمان منطقه آزاد کیش مجوز اولین اپراتور تلفن همراه بخش خصوصی کشور را دریافت نمود و شبکه تلفن همراه کیش از سال ۱۳۷۴ توسط سازمان منطقه آزاد کیش راه اندازی شد.سازمان منطقه آزاد کیش در سال ۱۳۷۹ در راستای توسعه و سرمایه گذاری در شبکه موبایل کیش، طی یک قرارداد BOT بهره برداری از اپراتور موبایل کیش را…