سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۸ (دائمی همراه اول)

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۸ نرخ دولتی (دائمی همراه اول) تماس ثابت: ۰۶ ۷۶ ۴۴۲۹-۰۲۱ ** ۰۶ ۶۳ ۴۴۲۹-۰۲۱ ** ۲۶۵ ۲۰۰ ۴۴-۰۲۱ همراه: (محبی) ۱۳۶ ۲۶ ۲۶ ۰۹۱۰ ** ۹۰۰۸ ۲۲۵ ۰۹۱۲ ** ۷۰۵ ۳۰۰۰ ۰۹۱۹ لطفا در صورت اشغال بودن خطوط تماس ثابت با شماره های همراه فوق تماس بگیرید. ادامه لیست سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۸ صفر *کلیک کنید*