mci

همراه اول

همراه اول همراه اول به عنوان اولین اپراتور رسمی در ایران در سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرد. در ۱۹ مرداد سال ۷۳ با ظرفیت ابتدایی ۹۲۰۰ شماره و با واگذاری ۴ سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری برای اولین بار عرضه رسمی سیم کارت در ایران را آغاز نمود. همراه اول که در ابتدا بر اساس یک سازمان دولتی تشکیل شده بود در دهه دوم به شرکت خصوصی واگذار شد و این خصوصی…